I Choo-Choo-Choose You

Chattanooga
“Stoppa Pressarma!”
MyLabel #102
1982, Sweden

“En inspelning av Nina & Kim med Chattanooga 2004 låg som högst på sjunde plats på försäljningslistan för singlar i Sverige’”, or so says Wikipedia Sweden.

buy this record at MusicStack!


Leave a Reply